Új vásárló regisztrálása

Regisztrációs adatok
Kötelező!
Kötelező!
Kapcsolattartó adatok
+
Hibás formátum!
Hibás formátum!
Számlázási adatok
Szállítási adatok
Elfogadom az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.

Az adatkezelési tájékoztatóban és jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem és elfogadom, ennek megfelelően jelen négyzet kitöltésével önkéntesen, minden külső befolyás nélkül kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy információ kérés, illetve ajánlat kéréscéljából, hozzájárulásom jogalapján annak visszavonásáig, illetve 5 évig; esetleges szerződéskötés esetén szerződés teljesítése jogalapján a szerződés megszűnését követő 5 évig a Triklon-IT Kft. (elérhetőségek az ÁSZF menüpont alatt), adatkezelő a megadott személyes adataimat kezelje, azokat a társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, és az IT szolgáltató, tárhelyszolgáltató, a társaság könyvelője, futárszolgálat és egyéb adatfeldolgozója megismerhesse.
Tudomásul veszem, hogy mint érintett személynek jogom van kérelmezni az adatkezelőtől az rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását emellett tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen továbbá jogom van az adathordozhatósághoz. Tudomásul veszem továbbá, hogy jogom van hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonásához (jelen felületen ezt kérő üzenet küldésével), amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Tudomásul veszem, hogy jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adataim megadására nem vagyok köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a tájékoztatás, szerződéskötés elmaradása.
A közeli szavatossági idővel vásárolt termékek a számlán "cikkszám-diszkont" kerülnek feltüntetésre