Nyilatkozatok

Hírlevél feliratkozásról szóló nyilatkozat

Az adatkezelési tájékoztatóban és jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, azokat jelen négyzet kitöltésével önkéntesen, minden külső befolyás nélkül elfogadom. Tudomásul veszem, hogy hírlevélküldés, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése céljából a  Triklon-IT Kft. (képv.: Ficzere Zsolt ügyvezető, elérhetőségek a kapcsolat menüpont alatt), mint  adatkezelő  jogos (egyéb üzletszerzési) érdeke alapján a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az arra vonatkozó törlési kérelem (emailben megküldött leiratkozási kérelem) benyújtásáig a megadott személyes adataimat kezelje, azokat a vállalkozás ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a hírlevélküldő és az IT szolgáltató, mint adatfeldolgozók megismerhessék.

Tudomásul veszem, hogy mint érintett személynek jogom van kérelmezni az adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását emellett tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen továbbá jogom van az adathordozhatósághoz.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim megadására nem vagyok köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a tájékoztatás, hírlevél küldésének elmaradása.

Regisztrációról és megrendelésről szóló nyilatkozat

Az adatkezelési tájékoztatóban és jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem és elfogadom, ennek megfelelően jelen négyzet kitöltésével önkéntesen, minden külső befolyás nélkül kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy információ kérés, illetve ajánlat kéréscéljából, hozzájárulásom jogalapján annak visszavonásáig, illetve 5 évig; esetleges szerződéskötés esetén szerződés teljesítése jogalapján a szerződés megszűnését követő 5 évig a  Triklon-IT Kft. (képv.: Ficzere Zsolt ügyvezető, elérhetőségek a kapcsolat menüpont alatt), adatkezelő a megadott személyes adataimat kezelje, azokat a társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, és az IT szolgáltató, tárhelyszolgáltató, a társaság könyvelője, futárszolgálat és egyéb adatfeldolgozója megismerhesse.

Tudomásul veszem, hogy mint érintett személynek jogom van kérelmezni az adatkezelőtől az rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását emellett tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen továbbá jogom van az adathordozhatósághoz. Tudomásul veszem továbbá, hogy jogom van hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonásához (jelen felületen ezt kérő üzenet küldésével), amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adataim megadására nem vagyok köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a tájékoztatás, szerződéskötés elmaradása.